Служение “Манна” е надденоминационна инициатива за провеждане на християнски събития, с цел изграждане и насърчение в различни области.

Служение „Манна“ съществува от 1997г., като започва с превеждане на български език на аудио касети с проповеди на служители като Кенет Хегин, Кенет Копланд, Орал Робъртс, Бени Хин и много други, за да постави здрави основи на вярата за всеки християнин, без значение от деноминацията му. Преведени са над 600 проповеди.

Към настоящия момент служение „Манна“ организира събития на живо – семинари, конференции и музикални събития.

Семинарите и конференциите имат за цел да образоват, изградят и насърчат църквата в България и са достъпни за гледане безплатно в Ютюб.

Музикалните събития са другата насока на служение „Манна“. Хвалението е вечното служение, единственото което ще продължи и на небето. То не е само прелюдия към проповедта, а нещо дълбоко и важно за връзката ни с Бог.

Събитията на служение „Манна“ се провеждат в различни градове в България.