29 - 11в част – Изграждане на християнски характер