27 - 11а част – Изграждане на християнски характер