24 - 10а част – Изграждане на християнски характер