6 - Ден на хвала | Сашо Младенов и приятели | 19:00