Хваление и поклонение – вечното служение

Александър Младенов обяснява и показва защо Хвалението и поклонението е вечното служение.