Проповедта на планината

Д-р Стивън Хеджис детайлно разглежда проповедта на планината в Матей 5, 6 и 7гл., като тълкува и обяснява всеки стих.