„Проповедта на планината“, Семинар-2

Димитър Лучев разглежда подробно текста в Матей 5 до 7 глава, който всички познаваме като Проповедта на планината.