Основи на ранната църква

Д-р Стивън Хеджис разглежда ранната църква в миналото и как са я виждали вярващите тогава.