Изграждане на християнски характер

Д-р Стивън Хеджис поучава относно важността на развиването на характер, в съответствие с християнските ценности.