Благодат и милост

Пастор Джошуа поучава за разликата между благодат и милост и как да се научим да живеем в благодатта.